NOWE SZKOLENIE:         CZYM JEST DOBROBYT

 
  BIEDA albo DOBROBYT są EFEKTEM stanu umysłu.

Przejawy biedy to:
- walka o byt,
- skąpstwo,
- złośliwość i nienawiść do innych,
- ograniczone myślenie,
- strach przed utratą pieniędzy,
- lęk przed ludźmi
- "należy mi się"
- myślenie ze strachem o przyszłości.

Przejawy dobrobytu to:
- współpraca z innymi,
- hojność,
- dbanie o innych,
- przekraczanie granic,
- podejmowanie uzasadnionego ryzyka,
- "co mogę wnieść?"
- myślenie kreatywnie o przyszłości.

Myśleniem w kategoriach biedy - generujemy jeszcze więcej biedy.


PREMIA Kochać nie to samo co ty myślisz...andrzej@setman.pl       skype: andrzej.setman       +48 691500314
  ©
© 3 4 5 6 lumineuse All rights reserved.